Иисус Христос каза: “Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)

Програмата

 • 06:00 – 06:10 – Прочит на Библейски текст
 • 06:10 – 06:30Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 16:50 – Прочит на Библейски текст
 • 16:50 – 17:00 – Музикален блок
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 – 06:00 – Музикален блок
 • 06:00 – 06:10 – Прочит на Библейски текст 
 • 06:10 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст 
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 •  07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ 
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 16:50 – Прочит на Библейски текст
 • 16:50 – 17:00 – Музикален блок
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок 
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:45 –  ПРЕДАВАНЕ на радио “Глас на Истината” (Радио “ВОТ”)
 • 20:45 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок 
 • 00:00 – 00:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 – 06:00 – Музикален блок
 • 06:00 – 06:10 – Прочит на Библейски текст 
 • 06:10 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст 
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 •  07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ 
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 16:50 – Прочит на Библейски текст
 • 16:50 – 17:00 – Музикален блок
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок 
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:45 –  ПРЕДАВАНЕ на радио “Глас на Истината” (Радио “ВОТ”)
 • 20:45 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок 
 • 00:00 – 00:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 – 06:00 – Музикален блок
 • 06:00 – 06:10 – Прочит на Библейски текст
 • 06:10 – 06:30Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 16:50 – Прочит на Библейски текст
 • 16:50 – 17:00 – Музикален блок
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 – 06:00 – Музикален блок
 • 06:00 – 06:10 – Прочит на Библейски текст
 • 06:10 – 06:30Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 16:50 – Прочит на Библейски текст
 • 16:50 – 17:00 – Музикален блок
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 – 06:00 – Музикален блок
 • 06:00 – 06:10 – Прочит на Библейски текст 
 • 06:10 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст 
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 •  07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ 
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 16:50 – Прочит на Библейски текст
 • 16:50 – 17:00 – Музикален блок
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок 
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 21:00 –  ПРЕДАВАНЕ на радио “Глас на Истината” (Радио “ВОТ”)
 • 21:00 – 00:00 – Музикален блок 
 • 00:00 – 00:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 – 06:00 – Музикален блок
 • 06:00 – 06:10 – Прочит на Библейски текст
 • 06:10 – 06:30Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 16:50 – Прочит на Библейски текст
 • 16:50 – 17:00 – Музикален блок
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:05 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 – 06:00 – Музикален блок