Иисус Христос каза: “Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)

Програмата

 • 06:00 – 06:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 06:11 – 06:20 – Прочит на Библейски текст
 • 06:20 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:15 – ПРИТЧИ и ПСАЛМИ
 • 10:15 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:11 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:11 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 17:00 – Прочит на Библейски текст
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:11 – 06:00 – Нощен музикален блок
 • 06:00 – 06:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 06:11 – 06:20 – Прочит на Библейски текст
 • 06:20 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:15 – ПРИТЧИ и ПСАЛМИ
 • 10:15 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:11 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:11 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 17:00 – Прочит на Библейски текст
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:11 – 06:00 – Нощен музикален блок
 • 06:00 – 06:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 06:11 – 06:20 – Прочит на Библейски текст
 • 06:20 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 •  07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ и ПСАЛМИ 
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:11 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:11 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 17:00 – Прочит на Библейски текст
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок 
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:40 –  ПРЕДАВАНЕ на радио “Глас на Истината” (Радио “ВОТ”)
 • 20:40 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:05 – Прочит на Библейски текст
 • 21:05 – 22:00 – Музикален блок
 • 22:00 – 22:05 – Прочит на Библейски текст
 • 22:05 – 23:00 – Музикален блок
 • 23:00 – 23:05 – Прочит на Библейски текст
 • 23:05 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:11 – 06:00 – Нощен музикален блок
 • 06:00 – 06:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 06:11 – 06:20 – Прочит на Библейски текст
 • 06:20 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:15 – ПРИТЧИ и ПСАЛМИ
 • 10:15 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:11 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:11 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 17:00 – Прочит на Библейски текст
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:11 – 06:00 – Нощен музикален блок
 • 06:00 – 06:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 06:11 – 06:20 – Прочит на Библейски текст
 • 06:20 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 07:10 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:15 – ПРИТЧИ и ПСАЛМИ
 • 10:15 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:11 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:11 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 17:00 – Прочит на Библейски текст
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:30 – Прочит на Библейски текст
 • 20:30 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:11 – 06:00 – Нощен музикален блок
 • 06:00 – 06:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 06:11 – 06:20 – Прочит на Библейски текст
 • 06:20 – 06:30 – Музикален блок
 • 06:30 – 07:00 – Прочит на Библейски текст
 • 07:00 – 07:10 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 •  07:10 – 09:00 – Музикален блок
 • 09:00 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 10:10 – ПРИТЧИ и ПСАЛМИ 
 • 10:10 – 12:00 – Музикален блок
 • 12:00 – 12:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:11 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:11 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 17:00 – Прочит на Библейски текст
 • 17:00 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок 
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:40 –  ПРЕДАВАНЕ на радио “Глас на Истината” (Радио “ВОТ”)
 • 20:40 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:05 – Прочит на Библейски текст
 • 21:05 – 22:00 – Музикален блок
 • 22:00 – 22:05 – Прочит на Библейски текст
 • 22:05 – 23:00 – Музикален блок
 • 23:00 – 23:05 – Прочит на Библейски текст
 • 23:05 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:11 – 06:00 – Нощен музикален блок
 • 07:00 – 07:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 07:11 – 07:20 – Прочит на Библейски текст
 • 07:20 – 08:30 – Музикален блок
 • 08:30 – 08:40 – ЗА ДЕЦАТА – “Сутрин рано” – детски песнички
 • 08:40 – 10:00 – Музикален блок
 • 10:00 – 12:00 – Аудио-прочит на Библейски текст
 • 12:00 – 12:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:11 – 14:00 – Музикален блок
 • 14:00 – 14:30 – Прочит на Библейски текст
 • 14:30 – 15:00 – Музикален блок
 • 15:00 – 15:30 – Прочит на Библейски текст
 • 15:30 – 16:00 – Музикален блок
 • 16:00 – 16:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:11 – 16:30 – Музикален блок
 • 16:30 – 17:00 – Прочит на Библейски текст
 • 17:00 – 18:00 – Музикален блок
 • 18:00 – 18:30 – Прочит на Библейски текст
 • 18:30 – 19:00 – Музикален блок
 • 19:00 – 19:10 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 19:10 – 19:50 – Музикален блок
 • 19:50 – 20:00 – ЗА ДЕЦАТА – Вечерни истории за деца
 • 20:00 – 20:40 –  ПРЕДАВАНЕ на радио “Глас на Истината” (Радио “ВОТ”)
 • 20:40 – 21:00 – Музикален блок
 • 21:00 – 21:30 – Прочит на Библейски текст
 • 21:30 – 22:00 – Музикален блок
 • 22:00 – 22:30 – Прочит на Библейски текст
 • 22:30 – 23:00 – Музикален блок
 • 23:00 – 23:30 – Прочит на Библейски текст
 • 23:30 – 00:00 – Музикален блок
 • 00:00 – 00:11 – МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:11 – 06:00 – Нощен музикален блок