Иисус Христос каза: "Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене." (Йоан 14:6)

Програмата

Понеделник
 • 06:00 - 06:10 - Прочит на Библейски текст
 • 06:10 - 06:30 - Музикален блок
 • 06:30 - 07:00 - Прочит на Библейски текст
 • 07:00 - 07:10 - ЗА ДЕЦАТА - "Сутрин рано" - детски песнички
 • 07:10 - 09:00 - Музикален блок
 • 09:00 - 10:00 - Музикален блок
 • 10:00 - 10:10 - ПРИТЧИ
 • 10:10 - 12:00 - Музикален блок
 • 12:00 - 12:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 - 16:00 - Музикален блок
 • 16:00 - 16:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 - 16:30 - Музикален блок
 • 16:30 - 16:50 - Прочит на Библейски текст
 • 16:50 - 17:00 - Музикален блок
 • 17:00 - 19:00 - Музикален блок
 • 19:00 - 19:10 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 19:10 - 19:50 - Музикален блок
 • 19:50 - 20:00 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 20:00 - 20:30 - Прочит на Библейски текст
 • 20:30 - 21:00 - Музикален блок
 • 21:00 - 21:30 - Прочит на Библейски текст
 • 21:30 - 00:00 - Музикален блок
 • 00:00 - 00:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 - 06:00 - Музикален блок
Вторник
 • 06:00 - 06:10 - Прочит на Библейски текст 
 • 06:10 - 06:30 - Музикален блок
 • 06:30 - 07:00 - Прочит на Библейски текст 
 • 07:00 - 07:10 - ЗА ДЕЦАТА - "Сутрин рано" - детски песнички
 •  07:10 - 09:00 - Музикален блок
 • 09:00 - 10:00 - Музикален блок
 • 10:00 - 10:10 - ПРИТЧИ 
 • 10:10 - 12:00 - Музикален блок
 • 12:00 - 12:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 - 16:00 - Музикален блок
 • 16:00 - 16:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 - 16:30 - Музикален блок
 • 16:30 - 16:50 - Прочит на Библейски текст
 • 16:50 - 17:00 - Музикален блок
 • 17:00 - 19:00 - Музикален блок
 • 19:00 - 19:10 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 19:10 - 19:50 - Музикален блок 
 • 19:50 - 20:00 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 20:00 - 20:45 -  ПРЕДАВАНЕ на радио "Глас на Истината" (Радио "ВОТ")
 • 20:45 - 21:00 - Музикален блок
 • 21:00 - 21:30 - Прочит на Библейски текст
 • 21:30 - 00:00 - Музикален блок 
 • 00:00 - 00:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 - 06:00 - Музикален блок
Сряда
 • 06:00 - 06:10 - Прочит на Библейски текст 
 • 06:10 - 06:30 - Музикален блок
 • 06:30 - 07:00 - Прочит на Библейски текст 
 • 07:00 - 07:10 - ЗА ДЕЦАТА - "Сутрин рано" - детски песнички
 •  07:10 - 09:00 - Музикален блок
 • 09:00 - 10:00 - Музикален блок
 • 10:00 - 10:10 - ПРИТЧИ 
 • 10:10 - 12:00 - Музикален блок
 • 12:00 - 12:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 - 16:00 - Музикален блок
 • 16:00 - 16:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 - 16:30 - Музикален блок
 • 16:30 - 16:50 - Прочит на Библейски текст
 • 16:50 - 17:00 - Музикален блок
 • 17:00 - 19:00 - Музикален блок
 • 19:00 - 19:10 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 19:10 - 19:50 - Музикален блок 
 • 19:50 - 20:00 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 20:00 - 20:45 -  ПРЕДАВАНЕ на радио "Глас на Истината" (Радио "ВОТ")
 • 20:45 - 21:00 - Музикален блок
 • 21:00 - 21:30 - Прочит на Библейски текст
 • 21:30 - 00:00 - Музикален блок 
 • 00:00 - 00:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 - 06:00 - Музикален блок
Четвъртък
 • 06:00 - 06:10 - Прочит на Библейски текст
 • 06:10 - 06:30 - Музикален блок
 • 06:30 - 07:00 - Прочит на Библейски текст
 • 07:00 - 07:10 - ЗА ДЕЦАТА - "Сутрин рано" - детски песнички
 • 07:10 - 09:00 - Музикален блок
 • 09:00 - 10:00 - Музикален блок
 • 10:00 - 10:10 - ПРИТЧИ
 • 10:10 - 12:00 - Музикален блок
 • 12:00 - 12:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 - 16:00 - Музикален блок
 • 16:00 - 16:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 - 16:30 - Музикален блок
 • 16:30 - 16:50 - Прочит на Библейски текст
 • 16:50 - 17:00 - Музикален блок
 • 17:00 - 19:00 - Музикален блок
 • 19:00 - 19:10 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 19:10 - 19:50 - Музикален блок
 • 19:50 - 20:00 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 20:00 - 20:30 - Прочит на Библейски текст
 • 20:30 - 21:00 - Музикален блок
 • 21:00 - 21:30 - Прочит на Библейски текст
 • 21:30 - 00:00 - Музикален блок
 • 00:00 - 00:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 - 06:00 - Музикален блок
Петък
 • 06:00 - 06:10 - Прочит на Библейски текст
 • 06:10 - 06:30 - Музикален блок
 • 06:30 - 07:00 - Прочит на Библейски текст
 • 07:00 - 07:10 - ЗА ДЕЦАТА - "Сутрин рано" - детски песнички
 • 07:10 - 09:00 - Музикален блок
 • 09:00 - 10:00 - Музикален блок
 • 10:00 - 10:10 - ПРИТЧИ
 • 10:10 - 12:00 - Музикален блок
 • 12:00 - 12:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 - 16:00 - Музикален блок
 • 16:00 - 16:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 - 16:30 - Музикален блок
 • 16:30 - 16:50 - Прочит на Библейски текст
 • 16:50 - 17:00 - Музикален блок
 • 17:00 - 19:00 - Музикален блок
 • 19:00 - 19:10 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 19:10 - 19:50 - Музикален блок
 • 19:50 - 20:00 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 20:00 - 20:30 - Прочит на Библейски текст
 • 20:30 - 21:00 - Музикален блок
 • 21:00 - 21:30 - Прочит на Библейски текст
 • 21:30 - 00:00 - Музикален блок
 • 00:00 - 00:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 - 06:00 - Музикален блок
Събота
 • 06:00 - 06:10 - Прочит на Библейски текст 
 • 06:10 - 06:30 - Музикален блок
 • 06:30 - 07:00 - Прочит на Библейски текст 
 • 07:00 - 07:10 - ЗА ДЕЦАТА - "Сутрин рано" - детски песнички
 •  07:10 - 09:00 - Музикален блок
 • 09:00 - 10:00 - Музикален блок
 • 10:00 - 10:10 - ПРИТЧИ 
 • 10:10 - 12:00 - Музикален блок
 • 12:00 - 12:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 - 16:00 - Музикален блок
 • 16:00 - 16:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 - 16:30 - Музикален блок
 • 16:30 - 16:50 - Прочит на Библейски текст
 • 16:50 - 17:00 - Музикален блок
 • 17:00 - 19:00 - Музикален блок
 • 19:00 - 19:10 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 19:10 - 19:50 - Музикален блок 
 • 19:50 - 20:00 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 20:00 - 21:00 -  ПРЕДАВАНЕ на радио "Глас на Истината" (Радио "ВОТ")
 • 21:00 - 00:00 - Музикален блок 
 • 00:00 - 00:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 - 06:00 - Музикален блок
Неделя
 • 06:00 - 06:10 - Прочит на Библейски текст
 • 06:10 - 06:30 - Музикален блок
 • 06:30 - 07:00 - Прочит на Библейски текст
 • 07:00 - 07:10 - ЗА ДЕЦАТА - "Сутрин рано" - детски песнички
 • 07:10 - 09:00 - Музикален блок
 • 09:00 - 10:00 - Музикален блок
 • 10:00 - 10:10 - ПРИТЧИ
 • 10:10 - 12:00 - Музикален блок
 • 12:00 - 12:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 12:05 - 16:00 - Музикален блок
 • 16:00 - 16:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 16:05 - 16:30 - Музикален блок
 • 16:30 - 16:50 - Прочит на Библейски текст
 • 16:50 - 17:00 - Музикален блок
 • 17:00 - 19:00 - Музикален блок
 • 19:00 - 19:10 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 19:10 - 19:50 - Музикален блок
 • 19:50 - 20:00 - ЗА ДЕЦАТА - Вечерни истории за деца
 • 20:00 - 20:30 - Прочит на Библейски текст
 • 20:30 - 21:00 - Музикален блок
 • 21:00 - 21:30 - Прочит на Библейски текст
 • 21:30 - 00:00 - Музикален блок
 • 00:00 - 00:05 - МОЛИТВА ЗА БЪЛГАРИЯ
 • 00:05 - 06:00 - Музикален блок