Иисус Христос каза: “Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)

Подпомагане

Радио “Глас на Истината” (радио ВОТ) съществува благодарение на Бог и поради покорството и желанието на хора, които жертват от личното си време и средства, изпълнявайки Великото поръчение на Нашият Господ Иисус Христос: “Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух, като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

(Матей 28:19,20)


Радио “Глас на Истината” (радио ВОТ) е частно радио, което не се издържа от никоя религиозна деноминация/конфесия.
Радио “Глас на Истината” (радио ВОТ) се основава на Единствената Истинна и вярна доктрина – Божието Слово, Библията (Книгите на Свещеното Писание на Стария и Новия Завет).

Ако желаете, бихте могли да подпомогнете радиото по един от следните начини:

С молитва...

 Бихте могли да ни подкрепите с молитва, Бог да ни дава мъдрост от Неговата, какво да правим и как да го правим, като изпълняваме само Божията воля и никога да не се отклоняваме от нея.
   БЛАГОДАРИМ ВИ !

С материали ...

Ако сте автор на песни и сте записали такива, като сте били вдъхновени от Божия Святи Дух, можете да ни ги изпратите, за да могат те да достигнат и да докоснат много сърца.
   БЛАГОДАРИМ ВИ !

С дарение ...

Радиото се поддържа с доброволни пожертвования. Ако Бог е вложил в сърцето ви и имате желание да ни подкрепите финансово или с техника, от която радиото има непосредтсвена нужда, ще ви бъдем благодарни.
   БЛАГОДАРИМ ВИ !