Иисус Христос каза: “Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)

Новини и Събития

Извънредни новини

Новини от Християнския свят

Църковни новини от света

Новини от света