Иисус Христос каза: “Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)

За Радиото

book-1936547_1920

Историята...

Радио “Глас на Истината” (или Радио ВОТ) започва своите излъчвания от м. Май 2012г., като официалният старт на радиото бе даден на 3 юни 2012 г. 
Името на радиото на английски език е Radio “Voice of The Truth” или накратко Radio VOT. Поради тази причина и на български, накратко то се нарича Радио “ВОТ“.


Една нощ през 2011г. Бог събудил основателят на радиото с името на български и на английски език, като му е наблегнал сериозно, че името трябва да бъде задължително “Глас на …”, а не “ГласЪТ на …”, тъй като единственият Истинен глас в пълнота принадлежи на Господ Иисус Христос, а нашият глас като хора, може да бъде само частица от цялата Истина, но задължително трябва да бъде изцяло стъпил на тази Истина, защото Господ Иисус Христос каза за Себе Си: “Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не идва при Отца, освен чрез Мене.” (Йоан 14:6)