Иисус Христос каза: "Аз Съм Пътят, и Истината, и Животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене." (Йоан 14:6)

Добре дошли на сайта на

радио "Глас на Истината"

Вероятно сте си задавали някои от следните въпроси:

- Има ли Бог? Ако "да", как да стигна до Него?

- Господ интересува ли се изобщо от толкова грешен и омърсен човек като мен?

- На някой пука ли му изобщо за мене?!

- Аз съм добър човек, на никого нищо лошо не правя, защо трябва да имам нужда от Бог?

- Зная, че има Бог, но какво точно означава да вярвам в Него?

- Зная за Господ Исус Христос, но какво означава да Го познавам?

- Къде е Истината изобщо?

- Достатъчно са ме лъгали, има ли изобщо някой, който е Истински и Верен?

- Всичко е безнадеждно, какъв е смисълът ...?!

Ако си си задавал тези или куп подобни въпроси и не си намирал отговорите - ЗНАЙ има Един, Който ще ти отговори на всички тях. Има Един, Който е Верен и Който не е човек та да те излъже. На Който можеш да довериш дори най-съкровеното си - това е Иисус Христос.
Просто извикай към Него с цялото си сърце...

При кого да отида?

crying-girl
Самота, празнота, болка ...

Когато ти е трудно и се чувстваш сам - забравен от всеки друг, изоставен от всеки друг ...
Като порой те залива тъмнината, и идва да угаси и последната искрица надежда ...
ЗНАЙ!
Ти не си сам!Някой се моли за теб в нощта!


Когато изпуснал и последният влак, раздираш сърцето си с един единствен въпрос: "Нима съм нужен на някой? Нима съм ценен за някой?" ...
Спри за момент ... Вслушай се в тишината ...
И ЗНАЙ!
Ти не си сам! Някой се моли за теб в нощта!

ChristHand-2

.. думата е близо при тебе,
в устата ти и в сърцето ти:

9. Защото, ако изповядаш с устата си, че Иисус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог Го е възкресил от мъртвите ще се спасиш.
10. Защото със сърце вярва човек и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява.
11. Защото писанието казва: "Никой, който вярва в Него, не ще се посрами".
12. Понеже няма разлика между юдеин и грък защото същият Господ е Господ на всички, богат към всички, които Го призовават.
13. Защото "всеки, който призове Господното Име, ще се спаси".

Последни предавания